Logo

Kontakt

Sekretarz Gminy
Ewelina Jura-Bączek

Urząd Gminy Kęty
I piętro, pok. 22

tel. 33 844 76 00 wew. 121

Lista zadań

Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy tytuły zadań zaproponowanych przez Mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego z podziałem na dzielnice i sołectwa po przeprowadzonej analizie zadań przeprowadzonej przez właściwe Wydziały Urzędu Gminy Kęty. 

 > opisy zadań w plikach PDF <

Tytuły zadań, podział na Dzielnice i Sołectwa oraz szacunkowy koszt wykonania  po analizie:

 Lp.

Jednostka pomocnicza

Nazwa/tytuł zadania oraz id zadania

Szacunkowy koszt

Dzielnica Nowe Miasto

„"Remont drogi i parkingu"- os. K. Wyszyńskiego przed bl. Nr 1.

Zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego Gminy Kęty na 2015r. Dzielnica Nowe Miasto poz. 10 (KU.060.9.64.2014.EJB)” (KU.060.9.7.2015.EJB)

 88.550 zł

Dzielnica Nowe Miasto

„Wymiana 16 okien w budynku głównym Zespołu Szkolno – Gimnazjalnym nr 2 w Kętach” (KU.060.9.13.2015.EJB)

63.000 zł

Dzielnica Nowe Miasto

„Stworzenie Strefy Rozrywki dla Dzielnicy Nowe Miasto z placem zabaw

dla dzieci - okolice OSiR” (KU.060.9.14.2015.EJB)

106.400 zł

Dzielnica Nowe Miasto

„Rozbudowa Monitoringu miejskiego na terenie Nowego Miasta” (KU.060.9.15.2015.EJB)

150.000 zł

Dzielnica Nowe Miasto

„Wykonanie chodnika przy drodze głównej na osiedlu Nad Sołą (obok

bloków 1, 2, 3, 4, 11)” (KU.060.9.16.2015.EJB)

203.000 zł

Dzielnica Nowe Miasto

„Rehabilitacja dzieci, niemowląt oraz osób niepełnosprawnych dorosłych

po 18 roku życia” (KU.060.9.23.2015.EJB)

156.200 zł

Dzielnica Nowe Miasto

„Pomoc osobom niepełnosprawnym w życiu codziennym - zapewnienie

usług asystenckich na terenie gminy Kęty” (KU.060.9.38.2015.EJB)

93.000 zł

Dzielnica Podlesie

„Bieżnia do skoku w dal” (KU.060.9.3.2015.EJB)

37.600 zł

Dzielnica Podlesie

„Monitoring placu zabaw "Radosna szkoła"” (KU.060.9.4.2015.EJB)

20.000 zł

10 

Dzielnica Podlesie

„Doświetlenie chodnika łączącego dom nauczyciela ze sklepem Wawro” (KU.060.9.5.2015.EJB)

11.000 zł

11 

Dzielnica Podlesie

„Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP Kęty Podlesie” (KU.060.9.30.2015.EJB)

10.600 zł

12 

Dzielnica Stare Miasto

„Rozbudowa łącznika i zaadoptowanie przestrzeni w celu uzyskania

łazienek” (KU.060.9.8.2015.EJB)

227.760 zł

13 

Dzielnica Stare Miasto

„Renowacja zabytkowego krzyża głównego na cmentarzu komunalnym

w Kętach” (KU.060.9.12.2015.EJB)

70.000 zł

14 

Dzielnica Stare Miasto

„Wymiana nawierzchni podwórka na kostkę brukową lokalizacja ul. Hutnika 2 działki nr ew. 4711/2 - 752 m2, nr ew. 4709/1 - 475m2, nr ew. 4710” (KU.060.9.17.2015.EJB)

225.000 zł

15 

Dzielnica Stare Miasto

„Wzmocnienie możliwości działań poszukiwawczo - ratowniczych oraz przeciwpowodziowych, poprzez doposażenie Grupy - Poszukiwawczo - Ratowniczej OSP Kęty w sprzęt przystosowany do poruszania się
i transportu w trudnym terenie” (KU.060.9.19.2015.EJB)

94.800 zł

16 

Dzielnica Stare Miasto

„Rehabilitacja dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością” (KU.060.9.20.2015.EJB)

79.200 zł

17 

Dzielnica Stare Miasto

„Szalet Miejski” (KU.060.9.22.2015.EJB)

227.760 zł

18 

Sołectwo Bielany

„Wyposażenie sal lekcyjnych w stoliki, krzesła i biurka przy ZSG Bielany” (KU.060.9.10.2015.EJB)

30.000 zł

19 

Sołectwo Bielany

„Zakup Pawilonów Ogrodowych do organizacji imprez plenerowych

 w Bielanach” (KU.060.9.25.2015.EJB)

22.844 zł

20 

Sołectwo Bielany

„Monitoring i system alarmowy Wiejskiego Domu Kultury w Bielanach” (KU.060.9.26.2015.EJB)

11.500 zł

21 

Sołectwo Bulowice

„Adaptacja pomieszczenia na szatnię bojową” (KU.060.9.32.2015.EJB)

20.000 zł

22 

Sołectwo Bulowice

„Zakup i montaż nagłośnienia i monitoringu dla LKS Bulowice” (KU.060.9.41.2015.EJB)

50.000 zł

23 

Sołectwo Bulowice

„Zakup sceny modułowej dla LKS Bulowice” (KU.060.9.43.2015.EJB)

20.000 zł

24 

Sołectwo Bulowice

„Zakup i montaż siłowni zewnętrznej” (KU.060.9.44.2015.EJB)

50.000 zł

25 

Sołectwo Łęki

„Rozbudowa przyczółków na mostkach: ul. Zaolszynie, Leśna” (KU.060.9.36.2015.EJB)

 8.400 zł

26 

Sołectwo Łęki

„Oświetlenie : ul. Cisowa, Polna, Słoneczna, Sportowa” (KU.060.9.37.2015.EJB)

31.700 zł

27 

Sołectwo Malec

„Poprawa gotowości bojowej poprzez montaż zbiornika wodnego z linią

szybkiego natarcia na samochodzie bojowym marki Ford Transit oraz zakup przyczepy samochodowej lekkiej do celów transportowych” (KU.060.9.21.2015.EJB)

20.900 zł

28 

Sołectwo Malec

„Zakup sprzętu sportowego dla S. P. w Malcu” (KU.060.9.35.2015.EJB)

15.000 zł

29 

Sołectwo Malec

„Dofinansowanie dla seniorów wsi Malec na 7 dniowe wczasy wypoczynkowo-rehabilitacyjne nad morzem” (KU.060.9.48.2015.EJB)

5.000 zł

30 

Sołectwo Nowa Wieś

„Położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy (część) J. Kiepury i ulicy I. Paderewskiego (część)” (KU.060.9.29.2015.EJB)

97.000 zł

31 

Sołectwo Nowa Wieś

„Wykonanie piłkochwytu i siłowni zewnętrznej dla mieszkańców Sołectwa Nowa Wieś na obiekcie Niwa” (KU.060.9.33.2015.EJB)

98.000 zł

32 

Sołectwo Nowa Wieś

„Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącym podłożu (kliniec)

na ul. Graniczna Boczna” (KU.060.9.39.2015.EJB)

48.000 zł

33 

Sołectwo Nowa Wieś

„Położenie nakładki asfaltowej na ul. Wyspiańskiego” (KU.060.9.45.2015.EJB)

88.000 zł

34 

Sołectwo Nowa Wieś

„Zakup działki pod parking przy przedszkolu w Nowej Wsi ul. M. Kolbego” (KU.060.9.46.2015.EJB)

100.000 zł

35 

Sołectwo Witkowice

„Oświetlenie ulicy Widokowej w Witkowicach” (KU.060.9.2.2015.EJB)

 23.400 zł

36 

Sołectwo Witkowice

„Rozbudowa placu zabaw na terenie ogrodu przedszkolnego

w Witkowicach” (KU.060.9.24.2015.EJB)

32.160 zł

37 

Sołectwo Witkowice

„Monitoring na obiekcie LKS Orzeł Witkowice” (KU.060.9.34.2015.EJB)

24.100 zł

38 

Sołectwo Witkowice

„Budowa altany” (KU.060.9.40.2015.EJB)

15.000 zł

 

ZAPRASZAMY!!!