Logo

Kontakt

Sekretarz Gminy
Ewelina Jura-Bączek

Urząd Gminy Kęty
I piętro, pok. 22

tel. 33 844 76 00 wew. 121

Oficjalne wyniki głosowania

Szanowni Państwo,

Podajemy do Państwa wiadomości oficjalne wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016. W głosowaniu wzięło udział 5387 mieszkańców, którzy zdecydowali, które z propozycji Burmistrz przedstawi Radnym Gminy Kęty w projekcie uchwały budżetowej.

Rekomendowane do realizacji, poprzez ich uwzględnienie w projekcie uchwały budżetowej, są te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim, zgodnie z kwotami wynikającymi z §2 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kęty z dnia 22 czerwca 2015r. (do pobrania)

Burmistrz Gminy Kęty serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu.

DZIĘKUJEMY

 

Dzielnica Nowe Miasto

Nazwa zadania

Ilość głosów

Budżet

„Wymiana 16 okien w budynku głównym Zespołu Szkolno – Gimnazjalnym nr 2 w Kętach” (KU.060.9.13.2015.EJB)

321

63000 zł

„Remont drogi i parkingu- os. K. Wyszyńskiego przed bl. Nr 1. Zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego Gminy Kęty na 2015r. Dzielnica Nowe Miasto poz. 10 (KU.060.9.64.2014.EJB)” (KU.060.9.7.2015.EJB)

251

88550 zł

„Rozbudowa Monitoringu miejskiego na terenie Nowego Miasta” (KU.060.9.15.2015.EJB)

235

150000 zł

„Rehabilitacja dzieci, niemowląt oraz osób niepełnosprawnych dorosłych po 18 roku życia” (KU.060.9.23.2015.EJB)

202

156200 zł

„Pomoc osobom niepełnosprawnym w życiu codziennym - zapewnienie usług asystenckich na terenie gminy Kęty” (KU.060.9.38.2015.EJB)

150

93000 zł

„Stworzenie Strefy Rozrywki dla Dzielnicy Nowe Miasto z placem zabaw dla dzieci - okolice OSiR” (KU.060.9.14.2015.EJB)

88

106400 zł

„Wykonanie chodnika przy drodze głównej na osiedlu Nad Sołą (obok bloków 1, 2, 3, 4, 11)” (KU.060.9.16.2015.EJB)

34

203000 zł

 

Dzielnica Podlesie

Nazwa zadania

Ilość głosów

Budżet

„Monitoring placu zabaw Radosna szkoła” (KU.060.9.4.2015.EJB)

74

20000 zł

„Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP Kęty Podlesie” (KU.060.9.30.2015.EJB)

50

10600 zł

„Bieżnia do skoku w dal” (KU.060.9.3.2015.EJB)

40

37600 zł

„Doświetlenie chodnika łączącego dom nauczyciela ze sklepem Wawro” (KU.060.9.5.2015.EJB)

8

11000 zł

 

Dzielnica Stare Miasto

Nazwa zadania

Ilość głosów

Budżet

„Wzmocnienie możliwości działań poszukiwawczo - ratowniczych oraz przeciwpowodziowych, poprzez doposażenie Grupy - Poszukiwawczo - Ratowniczej OSP Kęty w sprzęt przystosowany do poruszania się i transportu w trudnym terenie” (KU.060.9.19.2015.EJB)

479

94800 zł

„Rehabilitacja dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością” (KU.060.9.20.2015.EJB)

365

79200 zł

„Renowacja zabytkowego krzyża głównego na cmentarzu komunalnym w Kętach” (KU.060.9.12.2015.EJB)

255

70000 zł

„Szalet Miejski” (KU.060.9.22.2015.EJB)

92

227760 zł

„Wymiana nawierzchni podwórka na kostkę brukową lokalizacja ul. Hutnika 2 działki nr ew. 4711/2 - 752 m2, nr ew. 4709/1 - 475m2, nr ew. 4710” (KU.060.9.17.2015.EJB)

50

225000 zł

„Rozbudowa łącznika i zaadoptowanie przestrzeni w celu uzyskania łazienek” (KU.060.9.8.2015.EJB)

15

227760 zł

 

Sołectwo Bielany

Nazwa zadania

Ilość głosów

Budżet

„Wyposażenie sal lekcyjnych w stoliki, krzesła i biurka przy ZSG Bielany” (KU.060.9.10.2015.EJB)

138

30000 zł

„Zakup Pawilonów Ogrodowych do organizacji imprez plenerowych w Bielanach” (KU.060.9.25.2015.EJB)

106

22844 zł

„Monitoring i system alarmowy Wiejskiego Domu Kultury w Bielanach” (KU.060.9.26.2015.EJB)

4

11500 zł

 

Sołectwo Bulowice

Nazwa zadania

Ilość głosów

Budżet

„Adaptacja pomieszczenia na szatnię bojową” (KU.060.9.32.2015.EJB)

88

20000 zł

„Zakup i montaż siłowni zewnętrznej” (KU.060.9.44.2015.EJB)

68

50000 zł

„Zakup i montaż nagłośnienia i monitoringu dla LKS Bulowice” (KU.060.9.41.2015.EJB)

23

50000 zł

„Zakup sceny modułowej dla LKS Bulowice” (KU.060.9.43.2015.EJB)

9

20000 zł

 

Sołectwo Łęki

Nazwa zadania

Ilość głosów

Budżet

„Oświetlenie : ul. Cisowa, Polna, Słoneczna, Sportowa” (KU.060.9.37.2015.EJB)

77

31700 zł

„Rozbudowa przyczółków na mostkach: ul. Zaolszynie, Leśna” (KU.060.9.36.2015.EJB)

1

8400 zł

 

Sołectwo Malec

Nazwa zadania

Ilość głosów

Budżet

„Dofinansowanie dla seniorów wsi Malec na 7 dniowe wczasy wypoczynkowo-rehabilitacyjne nad morzem” (KU.060.9.48.2015.EJB)

75

5000 zł

„Poprawa gotowości bojowej poprzez montaż zbiornika wodnego z linią szybkiego natarcia na samochodzie bojowym marki Ford Transit oraz zakup przyczepy samochodowej lekkiej do celów transportowych” (KU.060.9.21.2015.EJB)

46

20900 zł

„Zakup sprzętu sportowego dla S. P. w Malcu” (KU.060.9.35.2015.EJB)

45

15000 zł

 

Sołectwo Nowa Wieś

Nazwa zadania

Ilość głosów

Budżet

„Zakup działki pod parking przy przedszkolu w Nowej Wsi ul. M. Kolbego” (KU.060.9.46.2015.EJB)

651

100000 zł

„Wykonanie piłkochwytu i siłowni zewnętrznej dla mieszkańców Sołectwa Nowa Wieś na obiekcie Niwa” (KU.060.9.33.2015.EJB)

133

98000 zł

„Położenie nakładki asfaltowej na ul. Wyspiańskiego” (KU.060.9.45.2015.EJB)

126

88000 zł

„Położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy (część) J. Kiepury i ulicy I. Paderewskiego (część)” (KU.060.9.29.2015.EJB)

22

97000 zł

„Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącym podłożu (kliniec) na ul. Graniczna Boczna” (KU.060.9.39.2015.EJB)

11

48000 zł

 

Sołectwo Witkowice

Nazwa zadania

Ilość głosów

Budżet

„Rozbudowa placu zabaw na terenie ogrodu przedszkolnego w Witkowicach” (KU.060.9.24.2015.EJB)

316

32160 zł

„Monitoring na obiekcie LKS Orzeł Witkowice” (KU.060.9.34.2015.EJB)

234

24100 zł

„Oświetlenie ulicy Widokowej w Witkowicach” (KU.060.9.2.2015.EJB)

203

23400 zł

„Budowa altany” (KU.060.9.40.2015.EJB)

79

15000 zł